All for Joomla All for Webmasters

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden-VCA alléén examen

VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN-VCA ALLÉÉN EXAMEN

DOEL VAN DE CURSUS

Het veiligheidsbewustzijn vergroten van de deelnemers om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren en de risico’s tijdens het werk tot een minimum kunnen beperken.

INHOUD

De cursist zal zich door zelfstudie de lesstof in het vooraf ontvangen cursusboek eigen moeten maken.

LOCATIE

In overleg.

DUUR

Het examen duurt max. 105 minuten.

DIPLOMA

Het examen wordt afgenomen door een door ECABO erkend examenbureau. Deelnemers die slagen voor dit examen ontvangen het SSVV diploma. Dit diploma is 10 jaar geldig.

CURSUSMATERIAAL

Cursusboek opgesteld conform geldende richtlijnen.Cursusboek dient ruim voor het examen afgehaald dienen te worden. 

OPMERKINGEN

Voor deelnemers met een lees- of taal probleem bestaat de mogelijkheid van een voorleesexamen. Voor groepen en ‘in-company’ examens kan het examentijdstip in overleg worden aangepast.