All for Joomla All for Webmasters

Milieuzorgsysteem ISO14001

MILIEUZORGSYSTEEM ISO 14001

Nederland hanteert voor de certificatie van milieuzorgsystemen de wereldwijd toegepaste ISO 14001 norm. De kern van deze norm is tweeledig. Er dient te worden gestreefd naar continue verbetering van de milieuprestaties. Tegelijk dient (minimaal) te worden voldaan aan wet- en regelgeving.  Een vereiste voor de certificering is een milieuzorgsysteem waarmee het reduceren van milieurisico’s verankerd wordt in de dagelijkse bedrijfsvoering. Net als bij de ISO 9001 is er voldoende ruimte voor eigen interpretaties. 

Een aantoonbaar goed werkend milieuzorgsysteem levert een belangrijke bijdrage aan de vertrouwensrelatie met bijvoorbeeld klanten, overheden en omwonenden. 

U bent met CT4ALL Consultancy & Training verzekerd van een op uw bedrijf afgestemde aanpak, waardoor het certificatietraject optimaal en efficiënt verloopt. Door het geven van voorlichting en training voor de medewerkers creëren wij een breed draagvlak.  

Meer weten over de wijze hoe wij u kunnen ondersteunen of voor een offerte op maat, neem dan contact met ons op.