All for Joomla All for Webmasters

VCA*/VCA**/VCA Petrochemie 2008/5.1

VCA*/VCA**/VCA PETROCHEMIE 2008/5.1

De VCA  staat voor VGM Checklijst  Aannemers (VGM= Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en is voortgekomen uit de petrochemische industrie om de bedrijfsveiligheid te beheersen. VCA is geen norm zoals ISO 9001 of de OHSAS 18001 maar stelt wel eisen waaraan een organisatie moet voldoen om voor een certificaat in aanmerking te komen.

VCA is een internationaal systeem, toegepast en erkend in meerdere EU lidstaten.

Aangezien VCA ontwikkeld is en beheerd wordt voor en door de Nederlandse en Belgische opdrachtgevers/ opdrachtnemers, kunnen alle VCA gebruikers ervan verzekerd zijn dat het een praktisch systeem zal blijven.

Bovendien is VCA geen bureaucratisch systeem en het houdt geen grote administratieve last in; het biedt duidelijk een toegevoegde waarde.

Het VCA certificaat is een nuttig middel om aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Voorkómen wordt dus dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen.

Dus met VCA een beter(e) veiligheid, gezondheid en milieu!

3 SOORTEN VCA-CERTIFICATEN

De VGM Checklist Aannemers, is opgedeeld in 12 verschillende hoofdstukken, die weer zijn onderverdeeld in paragrafen met vragen. Onder deze hoofdstukken vallen paragrafen met “must” vragen en aanvullende vragen. De soorten vragen zijn van belang voor het “soort” certificaat.

Er zijn drie soorten VCA certificaten, het VCA*, het VCA** en het VCA Petrochemie certificaat.

Het VCA*-certificaat verkrijgt men als:

  • Men voldoet aan alle VCA* mustvragen

Het VCA**-certificaat verkrijgt men als:

  • Men voldoet aan alle VCA** mustvragen
  • Men voldoet aan minimaal 7 van alle aanvullende vragen

Het VCA Petrochemie certificaat verkrijgt men als:

  • Men voldoet aan alle VCA Petrochemie mustvragen
  • Men voldoet aan minimaal 2 van alle aanvullende vragen

U bent met CT4ALL Consultancy & Training verzekerd van een op uw bedrijf afgestemde aanpak, waardoor het certificatietraject optimaal en efficiënt verloopt. Door het geven van voorlichting en training voor de medewerkers creëren wij een breed draagvlak.

Meer weten over de wijze hoe wij u kunnen ondersteunen of voor een offerte op maat, neem dan  contact met ons op.